O doradztwie - Rachunkowość i finanse

Dodane: 26-06-2016 09:44
O doradztwie - Rachunkowość i finanse to zajÄ™cie wymagajÄ…ce dużej dokÅ‚adnoÅ›ci, terminowoÅ›ci, a także znajomoÅ›ci przepisów prawa. JeÅ›li dziedzina ta jest TwojÄ… sÅ‚abÄ… stronÄ…, możesz skorzystać z różnego rodzaju szkoleÅ„ z prowadzenia ksiÄ™gowoÅ›ci. SÄ… to zarówno szkolenia kilkudniowe, weekendowe, jak i szkoÅ‚y kilkuletnie. Możesz także zaopatrzyć siÄ™ w specjalistyczne poradniki, które pomogÄ… Ci zdobyć informacjÄ™ z tego zakresu. ZdobywajÄ…c fachowÄ… wiedzÄ™ bÄ™dziesz mógÅ‚ w sposób profesjonalny i bezpieczny zarzÄ…dzać ksiÄ™gowoÅ›ciÄ… swojej firmy, a żadna kontrola nie bÄ™dzie dla Ciebie stresem. Jak ksiÄ™gować koszty użytkowania samochodu w firmie?Obecnie w polskim prawie jest kilka możliwoÅ›ci odnoÅ›nie ujmowania w koszty dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy kosztów użytkowania samochodu. Zależnie od możliwoÅ›ci danego samochodu i wybranego przez nas sposobu rozliczenia istnieje kilka opcji. PierwszÄ… opcjÄ… bÄ™dzie zastosowanie najprostszej formy - czyli rozliczenia kosztów z 50% odliczeniem podatku vat od wszystkich wydatków na samochód, Å‚Ä…cznie z paliwem. Nie trzeba wtedy prowadzić ewidencji przejazdów. Druga opcja to prowadzenie ewidencji przejazdów i odliczanie 100% podatku vat od wszystkich wydatków na samochód. Może to być jednak dość kÅ‚opotliwe - zwÅ‚aszcza, że taka opcja jest możliwa tylko przy deklaracji, że samochód jest użytkowany wyÅ‚Ä…cznie do celów firmowych. NajÅ‚atwiej jest zaÅ‚atwić kwestie ewidencji przejazdów dziÄ™ki monitoringowi GPS. OstatniÄ… opcjÄ… jest zakup i użytkowanie samochodu dostawczego z wbitym w dowód rejestracyjny przeglÄ…dem vat-1 - wtedy odliczamy 100% vat ze wszystkich wydatków bez potrzeby ewidencji przejazdów.Moment powstania obowiÄ…zku podatkowegoMetoda kasowa ? metoda rozliczania podatku VAT. Szczególny sposób powstawania obowiÄ…zku podatkowego, który bywa korzystny dla maÅ‚ych podatników. Polega ona na tym, że obowiÄ…zek podatkowy powstaje z chwilÄ… uregulowania caÅ‚oÅ›ci lub części należnoÅ›ci, a nie, jak w przypadku pozostaÅ‚ych podatników, z chwilÄ… dostarczenia towaru lub momentu wykonania usÅ‚ugi. Moment powstania obowiÄ…zku podatkowego nie może być jednak późniejszy niż 180 dni od daty wydania towaru lub wykonania usÅ‚ugi. Jest to podstawowa różnica pomiÄ™dzy metodÄ… kasowÄ… a memoriaÅ‚owÄ…. Nie należy mylić metody kasowej z zasadÄ… kasowÄ….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_kasowa

© 2019 http://rachunkowosc-i-finanse.gadzety.gsm.pl/