O ksiÄ™gowoÅ›ci - ogólnie - Rachunkowość i finanse

Dodane: 14-07-2016 16:20
O ksiÄ™gowoÅ›ci - ogólnie - Rachunkowość i finanse e skÅ‚adasz udzielajÄ… urzÄ™dowi informacji, ile zarobiÅ‚eÅ› w danym roku, ale przede wszystkim ile spoÅ›ród tych zarobków pÅ‚aciÅ‚eÅ› na podatki. Niestety, urzÄ™dy skarbowe nakÅ‚adajÄ… kary na osoby, które dokonujÄ… pomyÅ‚ek w takich rozliczeniach, jeÅ›li nie dokonajÄ… korekty. Co jednak w przypadku, gdy mamy do czynienia z osobami starszymi lub mÅ‚odymi, które nie majÄ… doÅ›wiadczenia w wypeÅ‚nianiu PIT-ów. W takiej sytuacji należy siÄ™ przede wszystkim zastanowić nad skorzystaniem z takich usÅ‚ug, jak biuro finansowe. Rozliczenie takie nie kosztuje zazwyczaj wiÄ™cej, niż kilkadziesiÄ…t zÅ‚otych. Dokonywanie przez profesjonalnych finansistów zadania trwajÄ… najczęściej nie dÅ‚użej, niż kilka dni. Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rozliczenia, które może okazać urzÄ™dowi, gdyby pojawiÅ‚a siÄ™ taka potrzeba. Wystarczy wiÄ™c poszukać odpowiedniego biura finansowego. Samochód w firmieObecnie w polskim prawie jest kilka możliwoÅ›ci odnoÅ›nie ujmowania w koszty dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy kosztów użytkowania samochodu. Zależnie od możliwoÅ›ci danego samochodu i wybranego przez nas sposobu rozliczenia istnieje kilka opcji. PierwszÄ… opcjÄ… bÄ™dzie zastosowanie najprostszej formy - czyli rozliczenia kosztów z 50% odliczeniem podatku vat od wszystkich wydatków na samochód, Å‚Ä…cznie z paliwem. Nie trzeba wtedy prowadzić ewidencji przejazdów. Druga opcja to prowadzenie ewidencji przejazdów i odliczanie 100% podatku vat od wszystkich wydatków na samochód. Może to być jednak dość kÅ‚opotliwe - zwÅ‚aszcza, że taka opcja jest możliwa tylko przy deklaracji, że samochód jest użytkowany wyÅ‚Ä…cznie do celów firmowych. NajÅ‚atwiej jest zaÅ‚atwić kwestie ewidencji przejazdów dziÄ™ki monitoringowi GPS. OstatniÄ… opcjÄ… jest zakup i użytkowanie samochodu dostawczego z wbitym w dowód rejestracyjny przeglÄ…dem vat-1 - wtedy odliczamy 100% vat ze wszystkich wydatków bez potrzeby ewidencji przejazdów.Skorzystaj z pomocyDrobne, jednoosobowe dziaÅ‚alnoÅ›ci osobowe to jedne z najpopularniejszych klientów biur rachunkowych. Najczęściej, gdy w grÄ™ wchodzi branża spożywcza, tekstylna, odzieżowa czy edukacyjna, drobni przedsiÄ™biorcy zupeÅ‚nie nie wiedzÄ…, w jaki sposób rozliczać siÄ™ z fiskusem lub wypeÅ‚niać niezbÄ™dne formularze do UrzÄ™du Skarbowego. WÅ‚aÅ›nie dlatego decydujÄ… siÄ™ na biuro rachunkowe, które reprezentuje jego interesy. WÅ‚aÅ›ciciele mikroprzedsiÄ™biorstw mogÄ… mieć nadziejÄ™ nie tylko na szybkie poradzenie sobie z prowadzeniem dokumentacji finansowej, ale przede wszystkim z profesjonalnym doradztwem. Niejednokrotnie zdarza siÄ™ bowiem, że klienci przychodzÄ…cy do biura rachunkowego, potrzebujÄ… także fachowej porady, w sprawie przydzielenia kredytów od banków oraz uzyskiwania dofinansowaÅ„ z przeróżnych instytucji. Biuro rachunkowe powinno jednak cechować siÄ™ uczciwoÅ›ciÄ…, terminowoÅ›ciÄ… i profesjonalizmem, dlatego nie należy wybierać pierwszego o którym przeczytamy w lokalnej gazecie. Warto zapytać znajomych, czy nie korzystali z podobnych usÅ‚ug.

© 2019 http://rachunkowosc-i-finanse.gadzety.gsm.pl/