Podatki - Rachunkowość i finanse

Dodane: 30-06-2016 19:18
Podatki - Rachunkowość i finanse h podatników. Polega ona na tym, że obowiÄ…zek podatkowy powstaje z chwilÄ… uregulowania caÅ‚oÅ›ci lub części należnoÅ›ci, a nie, jak w przypadku pozostaÅ‚ych podatników, z chwilÄ… dostarczenia towaru lub momentu wykonania usÅ‚ugi. Moment powstania obowiÄ…zku podatkowego nie może być jednak późniejszy niż 180 dni od daty wydania towaru lub wykonania usÅ‚ugi. Jest to podstawowa różnica pomiÄ™dzy metodÄ… kasowÄ… a memoriaÅ‚owÄ…. Nie należy mylić metody kasowej z zasadÄ… kasowÄ….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_kasowaO zmianachZ nowym rokiem czÄ™sto przychodzi wiele zmian. Nie wszystkie wychodzÄ… nam na dobre. Trzeba pamiÄ™tać, że zmiany dotyczÄ… również przepisów podatkowych. JeÅ›li nie jesteÅ› z tym na bieżąco jako osoba prowadzÄ…ca wÅ‚asna dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, to przemyÅ›l, czy nie warto skorzystać z oferty biura rachunkowego. PracujÄ…cy tam ksiÄ™gowi muszÄ… być na bieżąco z prawem podatkowym, a ty unikniesz wielu kÅ‚opotów.PamiÄ™taj, jako biznesmen wcale nie musisz znać siÄ™ na wszystkim. Warto podjąć mÄ…drÄ… decyzjÄ™ i zaufać specjalistom. Value Added TaxPodatek od towarów i usÅ‚ug, PTU (ang. Value Added Tax, VAT) ? podatek od wartoÅ›ci dodanej, podatek poÅ›redni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usÅ‚ugami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakÅ‚ada brak kaskadowego nakÅ‚adania siÄ™ podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. W Polsce zostaÅ‚ wprowadzony przez ustawÄ™ z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usÅ‚ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiÅ‚a polskiego ustawodawcÄ™ do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usÅ‚ug z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). TwórcÄ… koncepcji tego podatku byÅ‚ niemiecki przedsiÄ™biorca Carl Friedrich von Siemens, który w swoich pracach z 1920 roku wyÅ‚ożyÅ‚ jego ideÄ™1, ale powszechnie za twórcÄ™ VAT uważany jest francuski ekonomista Maurice Lauré2.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towar%C3%B3w_i_us%C5%82ug

© 2019 http://rachunkowosc-i-finanse.gadzety.gsm.pl/